Autor: MORAVČÍKOVÁ, Erika (ed.)
Typ: Zborník z konferencie
Vydanie: 1. vydanie
Ďalšie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012, 438 s.
ISBN: 978-80-558-0093-6