Autor: ŽEŇUCH, Peter
Typ: monografia
Vydanie: prvé
Ďalšie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, 176 s.
ISBN: 978-80-558-0740-9