Autor: ŽILÍKOVÁ-MANDÁKOVÁ, Mária
Typ: Monografia
Vydanie: 1. vydanie
Ďalšie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013, 148 s.
ISBN: 978-80-558-0415-6