Autor: Maja Jakimovska-Toshikj, Katarína Gabašová (eds.)
Typ: Kolektívna monografia
Vydanie: 1. vydanie

Ďalšie:
Institute of Macedonian Literature,
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje / Department of Cultural Studies,
Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra, 2018
ISBN

Popis:

Knižná publikácia s názvom Culture in Transition Countries od kolektívu autorov z Macedónska a Slovenska (Inštitút Macedónskej literatúry, UKIM Skopje/ Katedra kulturológie, FF UKF v Nitre) vyšla v anglickom jazyku a je vydaná v zahraničí. Ide o kolektívnu vedeckú monografiu, ktorej ústrednou témou bola reflexia zmien v kultúre a spoločnosti v tzv. tranzitných krajinách so zameraním na macedónske a slovenské kontexty.