Browsing articles in "Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov"
Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov
Názov:

Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov

Autor: BALLAY, Miroslav - KUDLAČÁKOVÁ, Veronika – MORAVČÍKOVÁ, Erika (eds.)
Typ: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Vydanie: prvé
Ďalšie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, 254 s.
ISBN: ISBN: 978-80-558-0849-9
PDF: KUMST K SMRTI_ Zbornik_PREPRESS.pdf

Popis:

Konzultačné hodiny

Študijný plán

študijný program: Bc. - Int. 1. až 3. ročník - 2017/2018

študijný program: Mgr. - Int. 1. a 2. ročník  - 2017/2018

študijný program: Bc. - Ext. 1. a 2. ročník - 2017/2018

študijný program: Bc. - Ext. 3. ročník - 2017/2018

študijný program: Mgr. - Ext. 1. a 2. ročník - 2017/2018