Autor:  doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

Typ: monografia

Vydanie: prvé

Ďalšie: Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

ISBN 978-80-558-1524-4

Popis:

Monografiu tvorí sumár doterajších úsilí autora o kontinuálne mapovanie výrazovosti slovenskej nezávislej divadelnej scény. Prierezovo tak poskytuje obraz o originálnych, osobitých inscenáciách tvorcov z monitorovaného obdobia rokov (2013 – 2019) často s kontrastnou poetikou. Publikácia vychádza v rámci vedeckého projektu VEGA 1/0282/18 „Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989“. Je súčasťou edície Navzdory, ktorej iniciátorom je prof. PhDr. Július Fujak, PhD.