Autor: BALLAY, Miroslav – MORAVČÍKOVÁ, Erika – KUDLAČÁKOVÁ, Veronika (eds.)
Typ: zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie
Vydanie: prvé
Ďalšie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014, 54 s.
ISBN: 978-80-558-0654-9