Browsing articles in "Emanácie hudobnej semiosféry"
Emanácie hudobnej semiosféry
Názov:

Emanácie hudobnej semiosféry

Autor: FUJÁK, Július
Typ: monografia
Vydanie: 1. vydanie
Ďalšie: (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018, 187 s.
ISBN: 978-80- 558-1281- 6
PDF:

Popis:

Nová knižná publikácia skladateľa nekonvenčnej hudby, estetika a multiinštrumentalistu Júliusa
Fujaka (1966) na obálke s dielom Jarná fúga Květy Fulierovej.
V prvej časti sa nachádzajú hudobno-semiotické texty zamerané na hľadanie alternatívnych modelov
hudobného znaku a semiózy hudby, ako aj na analýzu koncepcií hudobnej semiotiky
interdisciplinárneho muzikológa Petra Faltina (1939 – 1981) a existenciálneho semiotika Eera
Tarastiho (1948). Ďalší blok tvoria prípadové štúdie o  transgresii smrteľnosti v súčasnej hudbe, ako
aj o poetike tvorby dvoch nedávno zosnulých veľkých osobností slovenskej hudobnej kultúry, resp.
hudobno-intermediálneho umenia Mariána Vargu (1947 – 2017) a Milana Adamčiaka (1946 – 2017).
Tretia časť obsahuje eseje o akosti rozličných hudobných diel, úvahy o vplyve teoretického myslenia
na samotnú tvorbu hudby v intermediálnom kontexte (s uvedením príkladov z autorových umeleckých
projektov), ako aj o výchove hudbou v troch pohľadoch a obdobiach (od 70. rokov minulého storočia
až po súčasnosť).

Z úvodu:
„Na hudbe je podmanivá, ako to raz vystihol Milan Adamčiak, radosť z tvorby a načúvania zvuku. Dalo
by sa povedať, že v tejto priam barthesovskej rozkoši z myslenia zvukmi je vtelený aj istý druh
symbiotickej alchýmie racionálnej kontemplácie a emocionálnej inteligencie. Možnože v prípade
pôsobenia emanácií hudobnej semiosféry ide – čo si zas všimol experimentálny básnik Kamil Zbruž –
o „skratku do iných dimenzií“. Pod podmienkou, že ide o dimenzie, ktoré sú vo vnútri i mimo mňa
zároveň, vrátane tých, ktoré ma presahujú v druhom človeku predo mnou...“

Konzultačné hodiny

Študijný plán

Študijný program Bc. - Int. 1. až 3. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Int. 1. až 2. ročník 2018/2019

Študijný program Bc. - Ext. 1. až 4. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Ext. 1. až 3. ročník 2018/2019