Browsing articles in "Brožúra Katedry kulturológie FF UKF v Nitre"
Brožúra Katedry kulturológie FF UKF v Nitre
Názov:

Brožúra Katedry kulturológie FF UKF v Nitre

Autor: BALLAY, Miroslav - JAKUBOVSKÁ, Kristína (eds.)
Typ: brožúra
Vydanie: prvé
Ďalšie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, 60 s.
ISBN: 978-80-558-1166-6
PDF:

Popis:

Brožúra Katedry kulturológie FF UKF v Nitre je inšpiratívnym sprievodcom rozmanitými aktivitami vedeckého, kultúrneho a študentského života. Približuje dynamickú pestrosť rôznych foriem atraktívneho vzdelávania. Umožňuje čitateľovi oboznámiť sa s príťažlivým vedeckým a pedagogickým životom na katedre s bohatstvom realizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí počas celého akademického roka v spolupráci najmä so študentskou komunitou. Je určená pre všetkých potenciálnych záujemcov o štúdium tohto odboru s možnosťou prehľadného zorientovania sa s abecedou života na katedre, ktorej dominantným poslaním je kreovať „laboratórium umenia a kultúry“.

Konzultačné hodiny

Študijný plán

Študijný program Bc. - Int. 1. až 3. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Int. 1. až 2. ročník 2018/2019

Študijný program Bc. - Ext. 1. až 4. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Ext. 1. až 3. ročník 2018/2019