Browsing articles in "Možnosti smrti. Nik nie je odkázaný na život"
Možnosti smrti. Nik nie je odkázaný na život
Názov:

Možnosti smrti. Nik nie je odkázaný na život

Autor: REISER, Michal
Typ: monografia
Vydanie: prvé
Ďalšie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, 134 s .
ISBN: 978-80- 558-0992-2
PDF: REISER_ Monografia_ 120x180_ PREPRESS.pdf

Popis:

Predmetom záujmu vedeckej monografie je výskum samovraždy. Cieľom nie je komplexne zmapovať všetky obdobia, úvahy a názory na túto problematiku. Rozhodli sme sa pre výber konkrétnych príkladov, na ktorých môžeme demonštrovať rôznorodosť vnímania samovraždy v rozličných historických epochách a myšlienkových prúdoch. Našim zámerom je vymedzenie hraníc slobody na základe výskumu samovraždy. Vymedzením hraníc slobody pri samovražde ako jednej z najradikálnejších podôb slobodnej vôle môžeme ďalej aplikovať tieto výsledky na slobodu v spoločnosti vo všeobecnom meradle.

 

Konzultačné hodiny

Študijný plán

študijný program: Bc. - Int. 1. až 3. ročník - 2017/2018

študijný program: Mgr. - Int. 1. a 2. ročník  - 2017/2018

študijný program: Bc. - Ext. 1. a 2. ročník - 2017/2018

študijný program: Bc. - Ext. 3. ročník - 2017/2018

študijný program: Mgr. - Ext. 1. a 2. ročník - 2017/2018