Browsing articles in "Kultúrne posolstvá Ladislava Hanusa"
Kultúrne posolstvá Ladislava Hanusa
Názov:

Kultúrne posolstvá Ladislava Hanusa

Autor: LEIKERT, Jozef a kol.
Typ: Kolektívna monografia
Vydanie: 1. vydanie
Ďalšie: Nitra : FF UKF v spolupráci s Kulturologickou spoločnosťou pri Katedre kulturológie, 2012
ISBN: 978-80-969481-5-4
PDF:

Popis:

Dvadsaťpäť odborných štúdií a textov zborníka spája tematické zameranie život a dielo katolíckeho kňaza, kresťanského filozofa a filozofa kultúry, Ladislava Hanusa.

Konzultačné hodiny

Študijný plán

študijný program: Bc. - Int. 1. až 3. ročník - 2017/2018

študijný program: Mgr. - Int. 1. a 2. ročník  - 2017/2018

študijný program: Bc. - Ext. 1. a 2. ročník - 2017/2018

študijný program: Bc. - Ext. 3. ročník - 2017/2018

študijný program: Mgr. - Ext. 1. a 2. ročník - 2017/2018