Browsing articles in "Kultúra v premenách globalizácie"
Kultúra v premenách globalizácie
Názov:

Kultúra v premenách globalizácie

Autor: MORAVČÍKOVÁ, Erika (ed.)
Typ: Zborník z konferencie
Vydanie: 1. vydanie
Ďalšie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012, 438 s.
ISBN: 978-80-558-0093-6
PDF:

Popis:

Konzultačné hodiny

Študijný plán

Študijný program Bc. - Int. 1. až 3. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Int. 1. až 2. ročník 2018/2019

Študijný program Bc. - Ext. 1. až 4. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Ext. 1. až 3. ročník 2018/2019