Browsing articles in "Veda a výskum (publikácie a projekty)"

Veda a výskum

V rámci vedeckovýskumnej a ďalšej tvorivej činnosti na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre sú prioritne riešené nasledovné oblasti výskumu:

- súčasný stav slovenskej divadelnej kultúry (doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.)

- oblasť mediálnej kultúry a jej fenoménov (Mgr. Erika Moravčíková, PhD.)

- semiotika nezávislej kultúry a hudobná kulturológia so zameraním na alternatívne žánre (prof. PhDr. Július Fuják, PhD.)

- filozofia kultúry, súčasné kulturologické koncepcie (Mgr. Katarína Gabašová, PhD.)

- kultúrna diplomacia a aktivity kultúrnej diplomacie (Mgr. Veronika Moravčíková, PhD.)

- transkulturalita, revitalizácia tradícií a jej kontextov, dynamika kultúrneho systému a kultúrna identita, ukrajinská kultúra (Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.)

- nezávislá kultúra a umenie na Slovensku ako súčasť riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0282/18 Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989   

 

Publikácie

Culture in Transition Countries Názov:

Culture in Transition Countries

Autor: Maja Jakimovska-Toshikj, Katarína Gabašová (eds.)
Typ: Kolektívna monografia
Vydanie: 1. vydanie
Ďalšie: Institute of Macedonian Literature, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje / Department of Cultural Studies, Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra, 2018
ISBN:
Emanácie hudobnej semiosféry Názov:

Emanácie hudobnej semiosféry

Autor: FUJÁK, Július
Typ: monografia
Vydanie: 1. vydanie
Ďalšie: (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018, 187 s.
ISBN: 978-80- 558-1281- 6
Vis-á-vis - dialógy (nielen) o hudbe Názov:

Vis-á-vis - dialógy (nielen) o hudbe

Autor: FUJÁK, Július
Typ: rozhovory
Vydanie: 1. vydanie
Ďalšie: Vlna
ISBN: 9788089550418
Brožúra Katedry kulturológie FF UKF v Nitre Názov:

Brožúra Katedry kulturológie FF UKF v Nitre

Autor: BALLAY, Miroslav - JAKUBOVSKÁ, Kristína (eds.)
Typ: brožúra
Vydanie: prvé
Ďalšie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, 60 s.
ISBN: 978-80-558-1166-6
Od multikultúrnosti a internacionalizácie k revitalizácii tradícií Názov:

Od multikultúrnosti a internacionalizácie k revitalizácii tradícií

Autor: JAKUBOVSKÁ, Kristína
Typ: monografia
Vydanie: prvé
Ďalšie: František Šalé - nakladatelství Albert, 2017, 156 s.
ISBN: 978-80-7326-275-4
(De)tabuizácia smrti vo filozoficko-antropologickom diskurze Názov:

(De)tabuizácia smrti vo filozoficko-antropologickom diskurze

Autor: GABAŠOVÁ, Katarína et al.
Typ: kolektívna monografia
Vydanie: prvé
Ďalšie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, 178 s.
ISBN: 978-80-558-1097-3
(De)tabuizácia smrti v diskurzoch súčasného umenia Názov:

(De)tabuizácia smrti v diskurzoch súčasného umenia

Autor: BALLAY, Miroslav et al.
Typ: kolektívna monografia
Vydanie: prvé
Ďalšie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, 214 s.
ISBN: 978-80-558-1098-0
Architektúra 20. storočia v Nitre. Stav poznania. Názov:

Architektúra 20. storočia v Nitre. Stav poznania.

Autor: NOVÁK, Juraj – PROČKA, Richard E.
Typ: monografia
Vydanie: prvé
Ďalšie: Krakov: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2016, 208 s.
ISBN: 978-83-7490-942-6
Možnosti smrti. Nik nie je odkázaný na život Názov:

Možnosti smrti. Nik nie je odkázaný na život

Autor: REISER, Michal
Typ: monografia
Vydanie: prvé
Ďalšie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, 134 s .
ISBN: 978-80- 558-0992-2
Various Comprovisations. Text on Music (and) Semiotics Názov:

Various Comprovisations. Text on Music (and) Semiotics

Autor: FUJAK, Július
Typ: monografia
Vydanie: prvé
Ďalšie: Semiotic Society of Finland - Acta Semiotica Fennica XLVII, Helsinki 2015
ISBN: 978-952-68257-5-5
Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov Názov:

Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov

Autor: BALLAY, Miroslav - KUDLAČÁKOVÁ, Veronika – MORAVČÍKOVÁ, Erika (eds.)
Typ: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Vydanie: prvé
Ďalšie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, 254 s.
ISBN: ISBN: 978-80-558-0849-9
Vybrané kapitoly z kultúrnej diplomacie Názov:

Vybrané kapitoly z kultúrnej diplomacie

Autor: KUDLAČÁKOVÁ, Veronika
Typ: monografia
Vydanie: prvé
Ďalšie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, 136 s.
ISBN: ISBN: 978-80-558-0785-0
K dejinám cyrilskej písomnej kultúry na Slovensku Názov:

K dejinám cyrilskej písomnej kultúry na Slovensku

Autor: ŽEŇUCH, Peter
Typ: monografia
Vydanie: prvé
Ďalšie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, 176 s.
ISBN: 978-80-558-0740-9
Kierkegaard a obraz smrti vo svetle súčasnosti Názov:

Kierkegaard a obraz smrti vo svetle súčasnosti

Autor: GABAŠOVÁ, Katarína
Typ: monografia
Vydanie: prvé
Ďalšie: Ljubljana : KUD Apokalipsa a Central European Research Institute Søren Kierkegaard, 2014, 164 s.
ISBN: ISBN 978-961-6894-59-3
Kumšt (k) smrti Názov:

Kumšt (k) smrti

Autor: BALLAY, Miroslav - MORAVČÍKOVÁ, Erika - KUDLAČÁKOVÁ, Veronika (eds.)
Typ: zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie
Vydanie: prvé
Ďalšie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014, 54 s.
ISBN: 978-80-558-0654-9
Minority v subsystéme kultúry Názov:

Minority v subsystéme kultúry

Autor: BALLAY, Miroslav - GABAŠOVÁ, Katarína - KUDLAČÁKOVÁ, Veronika (eds.)
Typ: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 24. - 25. 10. 2013
Vydanie: 1. vydanie
Ďalšie: Nitra: Kulturologická spoločnosť v spolupráci s Katedrou kulturológie FF UKF, 2014, 500 s.
ISBN: 978-80-558-0516-0
Vybrané megatrendy v súčasnej mediálnej zábave Názov:

Vybrané megatrendy v súčasnej mediálnej zábave

Autor: MORAVČÍKOVÁ, Erika
Typ: Monografia
Vydanie: 1. vydanie
Ďalšie: Nitra: Katedra kulturológie FF UKF, 2013, 116 s.
ISBN: 978-80-558-0533-7
Hudba v katechéze - katechéza v hudbe. K teórii a praxi hudobnej výchovy (nielen) v cirkevných školách. Názov:

Hudba v katechéze - katechéza v hudbe. K teórii a praxi hudobnej výchovy (nielen) v cirkevných školách.

Autor: ŽILÍKOVÁ-MANDÁKOVÁ, Mária
Typ: Monografia
Vydanie: 1. vydanie
Ďalšie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013, 148 s.
ISBN: 978-80-558-0415-6
Margonálie Názov:

Margonálie

Autor: Doc. PhDr. Július Fujak, PhD.
Typ: Monografia
Vydanie: 1. vydanie
Ďalšie: Levoča: Modrý Peter v spolupráci s Katedrou kulturológie FF UKF v Nitre, 2013. 126 s.
ISBN: 978-80-89545-18-6
Kultúra v premenách globalizácie Názov:

Kultúra v premenách globalizácie

Autor: MORAVČÍKOVÁ, Erika (ed.)
Typ: Zborník z konferencie
Vydanie: 1. vydanie
Ďalšie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012, 438 s.
ISBN: 978-80-558-0093-6
Kultúrne posolstvá Ladislava Hanusa Názov:

Kultúrne posolstvá Ladislava Hanusa

Autor: LEIKERT, Jozef a kol.
Typ: Kolektívna monografia
Vydanie: 1. vydanie
Ďalšie: Nitra : FF UKF v spolupráci s Kulturologickou spoločnosťou pri Katedre kulturológie, 2012
ISBN: 978-80-969481-5-4
Svedectvá Ladislava Ťažkého a nás ostatných Názov:

Svedectvá Ladislava Ťažkého a nás ostatných

Autor: LEIKERT, Jozef a kol.
Typ: Kolektívna monografia
Vydanie: 1. vydanie
Ďalšie: Nitra: Kulturologická spoločnosť, 2011, 320 s.
ISBN: 978-80-971007-0-4
Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky Názov:

Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky

Autor: FUJÁK, Július (ed.)
Typ: Zborník/Kolektívna monografia
Vydanie: 1. vydanie
Ďalšie: Nitra: Katedra kulturológie Filozofickej fakulty UKF, 2010, 176 s.
ISBN: 978-80-8094-693-7
Medzi literatúrou, umením a kultúrou Názov:

Medzi literatúrou, umením a kultúrou

Autor: LEIKERT, Jozef (ed.)
Typ: Zborník
Vydanie: 1. vydanie
Ďalšie: Nitra: Kulturologická spoločnosť, 2008, 344 s.
ISBN: 978-1-56592-479-6
(Ne)naplnený čas Pavla Straussa Názov:

(Ne)naplnený čas Pavla Straussa

Autor: LEIKERT, Jozef a kol.
Typ: Kolektívna monografia
Vydanie: 1. vydanie
Ďalšie: Nitra: Kulturologická spoločnosť, 2006, 158 s.
ISBN: 978-80-969481-3-0
(D)otváranie literárnych hodnôt Petra Libu Názov:

(D)otváranie literárnych hodnôt Petra Libu

Autor: LEIKERT, Jozef (ed.)
Typ: Zborník
Vydanie: 1. vydanie
Ďalšie: Nitra: Kulturologická spoločnosť v spolupráci s UKF, 2006, 196 s.
ISBN: 978-80-969481-4-7
Kultúra / literatúra Názov:

Kultúra / literatúra

Autor: LIBA, Peter
Typ: Monografia
Vydanie: 1. vydanie
Ďalšie: Nitra: Kulturologická spoločnosť, 2005, 381 s.,
ISBN: 80-969481-1-3
Kultúrno-politický profil Vavra Šrobára Názov:

Kultúrno-politický profil Vavra Šrobára

Autor: LEIKERT, Jozef a kol.
Typ: Kolektívna monografia
Vydanie: 1. vydanie
Ďalšie: Nitra: Kulturologická spoločnosť, 2005, 245 s.,
ISBN: 80-969481-2-1

Projekty

  1. A) Projekty, v ktorých je zodpovedný riešiteľ z katedry

 

Mgr. Erika Moravčíková,PhD.

VEGA 1/0410/14 (De)tabuizácia smrti v súčasnej kultúre
Koordinátor: Mgr. Erika Moravčíková,PhD.
Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk: 10/3
Doba riešenia:01/2014 - 12/2016


prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. 

Zahraničné (bilaterálne, multilaterálne) – zodpovedný riešiteľ prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. 

1.    Slovenko-ukrajinské jazykové, kultúrne a etnicko-konfesionálne vzťahy. Slovak-Ukrainian Linguistic, Cultural, and Ethnic-Confessional Relations. Projekt sa rieši od roku 2011 v rámci programu medziakademickej dohody MAD 

4.    Edition of 15th  to 18th Century cyrillic Manuscripts from Eastern Slovakia. Projekt sa rieši od roku 2003 v rámci bilaterálnej dohody Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Pontificio Istituto Orientale v Ríme 

6.    Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo a národná identita Slovákov a Bulharov. Projekt sa rieši v rámci výzvy agentúry APVV od 01.01.2012 do 31.12.2013 

B) Projekty, v ktorých je zodpovedný riešiteľ z pracoviska mimo UKF, alebo z
inej fakulty UKF

 

doc. PhDr. Július Fujak, PhD.

Typ projektu: VEGA
Číslo projektu: VEGA 1/0921/12
Názov projektu: Cesty formovania slovenskej systematickej hudobnej vedy po roku 1945 - východiská, koncepcie, priekopníci, výsledky, kontexty
Riešiteľské pracovisko: Katedra hudobnej vedy FiF Univerzita Komenského v Bratislave
Riešiteľ z katedry: doc. PhDr. Július Fuják, PhD.
Doba riešenia: 1/2012-12/2015

Konzultačné hodiny

Študijný plán

Študijný program Bc. - Int. 1. až 3. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Int. 1. až 2. ročník 2018/2019

Študijný program Bc. - Ext. 1. až 4. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Ext. 1. až 3. ročník 2018/2019