Browsing articles in "Hudba v katechéze - katechéza v hudbe. K teórii a praxi hudobnej výchovy (nielen) v cirkevných školách."
Hudba v katechéze - katechéza v hudbe. K teórii a praxi hudobnej výchovy (nielen) v cirkevných školách.
Názov:

Hudba v katechéze - katechéza v hudbe. K teórii a praxi hudobnej výchovy (nielen) v cirkevných školách.

Autor: ŽILÍKOVÁ-MANDÁKOVÁ, Mária
Typ: Monografia
Vydanie: 1. vydanie
Ďalšie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013, 148 s.
ISBN: 978-80-558-0415-6
PDF:

Popis:

Konzultačné hodiny

Študijný plán

Študijný program Bc. - Int. 1. až 3. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Int. 1. až 2. ročník 2018/2019

Študijný program Bc. - Ext. 1. až 4. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Ext. 1. až 3. ročník 2018/2019