Browsing articles in "(De)tabuizácia smrti vo filozoficko-antropologickom diskurze"
(De)tabuizácia smrti vo filozoficko-antropologickom diskurze
Názov:

(De)tabuizácia smrti vo filozoficko-antropologickom diskurze

Autor: GABAŠOVÁ, Katarína et al.
Typ: kolektívna monografia
Vydanie: prvé
Ďalšie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, 178 s.
ISBN: 978-80-558-1097-3
PDF: Detabuizácia smrti vo filozoficko-antropologickom diskurze.pdf

Popis:

Monografia (De)tabuizácia smrti vo filozoficko-antropologickom diskurze tematizuje problematiku smrti z rôznych uhlov pohľadu. Vo vybranej časti sa autori venujú filozofickému diskurzu o smrti, umieraní, vyrovnávaní sa so stratou a o viere v nesmrteľnosť. Monografia je výsledkom zaujímavého interdisciplinárneho výskumu a medzinárodnej spolupráce, pričom náročnou výzvou bolo uchopiť predmetnú tému z hľadiska kontextov. Čitateľ sa iste zamysli nad otázkou, ako inak uvažovať o smrti ak nie v kontexte...?!

Katarína Gabašová
Martin Soukup

Konzultačné hodiny

Študijný plán

Študijný program Bc. - Int. 1. až 3. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Int. 1. až 2. ročník 2018/2019

Študijný program Bc. - Ext. 1. až 4. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Ext. 1. až 3. ročník 2018/2019