Browsing articles in "Oznamy"

Culturologos

ČO: vedecký cyklus Culturologos

KDE: Hodžova 1, miestnosť H-106

KEDY: 3. 5. 2018 o 14:45

ČO: vernisáž

KDE: Galéria na schodoch (Hodžova 1)

KEDY: 2. 5. 2018 o 17:00

ČO: prednáška

KEDY: 26. apríla 2018 o 11:00

KDE: Hodžova 1, miestnosť H - 106

ČO: náčuvy hudby s lektorským úvodom prof. J. Fujáka

KDE: miestnosť H-03 na Hodžovej 1

KEDY: 10. 4., 17. 4. a 24. 4. 2018 o 15:00

študijný pobyt/stáž Erasmus+

ČO: cyklus vedeckých prednášok Culturologos

KDE: H-115, Hodžova 1, FF UKF 

KEDY: 9. apríla o 13:00 (pondelok)

ČO: umelecké kolo ŠVOUČ

KEDY: 13. marca 2017 o 19:00

KDE: Univerzitný tvorivý ateliér FF UKF

ČO: katedrové kolo ŠVOUČ

KEDY: 14. marca 2018 o 9:00

KDE: Univerzitný tvorivý ateliér FF UKF

ČO: komentovaná prehliadka židovského cintorína

KDE: židovský cintorín v Nitre

KEDY: 21. február 2018 o 15

ČO: cyklus vedeckých prednášok Culturologos

KDE: Univerzitný tvorivý ateliér FF UKF 

KEDY: 27. februára o 13:00

Konzultačné hodiny

Študijný plán

študijný program: Bc. - Int. 1. až 3. ročník - 2017/2018

študijný program: Mgr. - Int. 1. a 2. ročník  - 2017/2018

študijný program: Bc. - Ext. 1. a 2. ročník - 2017/2018

študijný program: Bc. - Ext. 3. ročník - 2017/2018

študijný program: Mgr. - Ext. 1. a 2. ročník - 2017/2018