CULTUROLOGOS

Culturologos je cyklus vedeckých prednášok s medzinárodnou účasťou organizovaný Katedrou kulturológie UKF v Nitre. Prvá prednáška sa konala 25.3. 2013, prednášajúcim bol zakladateľ Katedry kulturológie FF UKF v Nitre, emeritný rektor UKF v Nitre, literárny vedec, kritik a kulturológ prof. PhDr. Peter Liba, DrSc. Culturologos ponúka priestor prezentovať svoje výskumy z oblasti kulturológie a príbuzných odborov pozvaným hosťom zo Slovenska, zo zahraničia, ako aj interným vedeckovýskumným, vedecko-pedagogickýcm pracovníkom našej univerzity a študentom doktorandského stupňa vysokoškolského vzdelávania.

O prednášajúcich rozhoduje celé plénum katedry na poradách.

Odbornými garantmi vedeckého cyklu Culturologos sú:
prof. PhDr. Július Fuják, PhD.
doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

Culturologos

Culturologos

Poetika súčasnej nezávislej divadelnej tvorby na Slovensku /interpretačné sondy/

So, 2018-12-08 13:55 — admin

Katedra kulturológie vás pozýva na ďalšiu prednášku z vedeckého cyklu Culturologos s názvom: Poetika súčasnej nezávislej divadelnej tvorby na Slovensku /interpretačné sondy/. Prednášajúcim bude tentokrát doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

Kritika vynucené závislosti: K alternativám z perspektivy kritické teorie kultury

So, 2018-11-10 16:05 — admin

Katedra kulturológie Vás pozýva na ďalšiu prednášku z vedeckého cyklu Culturologos. Našim hosťom bude tentokrát doc. PhDr. Marek Hrubec, PhD. z Filozofického ústavu Akadémie vied Českej Republiky. 

Rudolf Dička a skartovaný Banksy. Nezávislá kultúra a kalkul profitu

Št, 2018-10-18 11:51 — admin

Katedra kulturológie Vás pozýva na ďalšiu prednášku z vedeckého cyklu Culturologos. Našim hosťom bude tentokrát Mgr. Miroslav Haľák, PhD., ktorý je teoretikom a historikom umenia.

Dr. Zsolt Sőrés - Intuitive (Quantum?) Entanglement In Today's Live Sound Art and Experimental Music - from Metamoprhs to Reality

Ne, 2018-04-29 13:33 — admin

Katedra kulturológie Vás pozýva na prednášku v cykle Culturologos. Prednášajúcim tentokrát bude Dr. Zsolt Sőrés (Lizst Ferenc Academy of Music, Electronic Music Media Art Department, Budapešť, Maďarsko). Názov prednášky je Intuitive (Quantum?) Entanglement In Today's Live Sound Art and Experimental Music - from Metamoprhs to Reality.

Pojem práva, definícia a pramene sexuálnych a reprodukčných práv

Po, 2018-03-26 23:23 — admin

Katedra kulturológie Vás pozýva na ďalšiu prednášku z vedeckého cyklu Culturologos. Našim hosťom bude tentokrát Mgr. Petr Kocina, PhD., LL.M., z Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky s témou Pojem práva, definícia a pramene sexuálnych a reprodukčných práv.

Tancujme, tancujme, tancujme... Inak sme mŕtvi!

Po, 2018-02-19 23:30 — admin

Katedra kulturológie Vás pozýva na ďalšiu prednášku z vedeckého cyklu Culturologos. Našim hosťom bude tentokrát Peter Šavel, tanečník tvorca a pedagóg s prednáškou Tancujme, tancujme, tancujme... Inak sme mŕtvi!

Utváranie identity a referencie v podmienkach transkulturality

Ut, 2017-10-31 21:43 — admin

Katedra kulturológie FF UKF v Nitre si vás dovoľuje srdečne pozvať na prednášku Mgr. Kristíny Jakubovskej, PhD.:Utváranie identity a referencie v podmienkach transkulturality. Prednáška sa uskutoční v utorok 7.

Hommage à Marián Varga

Ne, 2017-10-08 09:36 — admin

Katedra kulturológie FF UKF v Nitre Vás pozýva štvrtok 12. októbra  2017 o 14:45 v rámci cyklu CULTUROLOGOS do posluchárne H-115, Hodžova ul. 1 na prednášku hudobného estetika, kulturológa a experimentálneho skladateľa prof. PhDr.  Júliusa Fujaka, PhD.: "Hommage a MARIÁN VARGA.

Prieniky inšpirácií - Ne/náhodné filozofické stretnutia

Št, 2017-04-27 14:57 — admin

 

Esejistika, špecifickosť žánru, jeho ohrozenosť v súčasnom akademickom svete

Interdisciplinarita, prekračovanie hraníc žánru a aj disciplíny v eseji
Ako sa prejavuje toto prestupovanie hraníc vo vybraných dielach a v esejistickej tvorbe hostí diskusie

Sondáž Adamčiaka

Po, 2017-04-03 11:43 — admin

Konzultačné hodiny

Študijný plán

Študijný program Bc. - Int. 1. až 3. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Int. 1. až 2. ročník 2018/2019

Študijný program Bc. - Ext. 1. až 4. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Ext. 1. až 3. ročník 2018/2019