CULTUROLOGOS

Culturologos je cyklus vedeckých prednášok s medzinárodnou účasťou organizovaný Katedrou kulturológie UKF v Nitre. Prvá prednáška sa konala 25.3. 2013, prednášajúcim bol zakladateľ Katedry kulturológie FF UKF v Nitre, emeritný rektor UKF v Nitre, literárny vedec, kritik a kulturológ prof. PhDr. Peter Liba, DrSc. Culturologos ponúka priestor prezentovať svoje výskumy z oblasti kulturológie a príbuzných odborov pozvaným hosťom zo Slovenska, zo zahraničia, ako aj interným vedeckovýskumným, vedecko-pedagogickýcm pracovníkom našej univerzity a študentom doktorandského stupňa vysokoškolského vzdelávania.

O prednášajúcich rozhoduje celé plénum katedry na poradách.

Odbornými garantmi vedeckého cyklu Culturologos sú:
prof. PhDr. Július Fuják, PhD.
doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

Culturologos

Culturologos

Dr. Zsolt Sőrés - Intuitive (Quantum?) Entanglement In Today's Live Sound Art and Experimental Music - from Metamoprhs to Reality

Ne, 2018-04-29 12:33 — admin

Katedra kulturológie Vás pozýva na prednášku v cykle Culturologos. Prednášajúcim tentokrát bude Dr. Zsolt Sőrés (Lizst Ferenc Academy of Music, Electronic Music Media Art Department, Budapešť, Maďarsko). Názov prednášky je Intuitive (Quantum?) Entanglement In Today's Live Sound Art and Experimental Music - from Metamoprhs to Reality.

Pojem práva, definícia a pramene sexuálnych a reprodukčných práv

Po, 2018-03-26 22:23 — admin

Katedra kulturológie Vás pozýva na ďalšiu prednášku z vedeckého cyklu Culturologos. Našim hosťom bude tentokrát Mgr. Petr Kocina, PhD., LL.M., z Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky s témou Pojem práva, definícia a pramene sexuálnych a reprodukčných práv.

Tancujme, tancujme, tancujme... Inak sme mŕtvi!

Po, 2018-02-19 22:30 — admin

Katedra kulturológie Vás pozýva na ďalšiu prednášku z vedeckého cyklu Culturologos. Našim hosťom bude tentokrát Peter Šavel, tanečník tvorca a pedagóg s prednáškou Tancujme, tancujme, tancujme... Inak sme mŕtvi!

Utváranie identity a referencie v podmienkach transkulturality

Ut, 2017-10-31 20:43 — admin

Katedra kulturológie FF UKF v Nitre si vás dovoľuje srdečne pozvať na prednášku Mgr. Kristíny Jakubovskej, PhD.:Utváranie identity a referencie v podmienkach transkulturality. Prednáška sa uskutoční v utorok 7.

Hommage à Marián Varga

Ne, 2017-10-08 08:36 — admin

Katedra kulturológie FF UKF v Nitre Vás pozýva štvrtok 12. októbra  2017 o 14:45 v rámci cyklu CULTUROLOGOS do posluchárne H-115, Hodžova ul. 1 na prednášku hudobného estetika, kulturológa a experimentálneho skladateľa prof. PhDr.  Júliusa Fujaka, PhD.: "Hommage a MARIÁN VARGA.

Prieniky inšpirácií - Ne/náhodné filozofické stretnutia

Št, 2017-04-27 13:57 — admin

 

Esejistika, špecifickosť žánru, jeho ohrozenosť v súčasnom akademickom svete

Interdisciplinarita, prekračovanie hraníc žánru a aj disciplíny v eseji
Ako sa prejavuje toto prestupovanie hraníc vo vybraných dielach a v esejistickej tvorbe hostí diskusie

Sondáž Adamčiaka

Po, 2017-04-03 10:43 — admin

Literárne vlnenie 2016

Ut, 2016-11-08 15:50 — admin

Katedra kulturológie a klub Metanoia Vás pozývajú na autorské čítanie a diskusiu Literárne vlnenie 2016, ktoré sa koná v rámci cyklu vedeckých prednášok Culturologos a Nitrianskych literárno-filozofických večerov.

POSTMUTART HEVHETIA FEST 06

Po, 2016-10-24 10:06 — admin

Vo štvrtok 13.10.2016 sa v Pavilóne hudby v rámci POSTMUTART HEVHETIA FEST 06 uskutočnila prednáška z cyklu Culturologos. Išlo o vedecké kolokvium s názvom Komprovizovanie hudbou a umením, v rámci ktorého prednášali:

Prof. PhDr. Július Fujak, PhD.

Doc. Mgr. MgA. Michal Rataj, PhD.

Mgr. Alena Čierna, PhD.

konFRONT & Culturologos: Všetci máme byť feministi (?)

Ne, 2016-05-01 23:07 — admin

Cyklus politických diskusií konFRONT, v spolupráci s cyklom vedeckých prednášok Culturologos Katedry kulturológie FF UKF v Nitre, predstavil 12. 5. 2016 besedu o súčasnom stave genderovej problematiky a pretrvávajúcich genderových stereotypoch.

Konzultačné hodiny

Študijný plán

študijný program: Bc. - Int. 1. až 3. ročník - 2017/2018

študijný program: Mgr. - Int. 1. a 2. ročník  - 2017/2018

študijný program: Bc. - Ext. 1. a 2. ročník - 2017/2018

študijný program: Bc. - Ext. 3. ročník - 2017/2018

študijný program: Mgr. - Ext. 1. a 2. ročník - 2017/2018