Prednáška a prezentácia Mgr. Petra Milčáka, PhD.

Katedra kulturológie FF UKF v Nitre Vás pozýva utorok 12. marca 2019 do Univerzitného tvorivého ateliéru, B. Slančíkovej 1, Nitra
o 13:00 na prednášku:
„Slovenská nezávislá kultúra a literatúra po roku 1989“
a o 20:00 na prezentáciu:
„Profil vydavateľstva Modrý Peter“
Podujatie bude spojené s uvedením knižnej monografie doc. Zoltána Rédeya, PhD.: Krátka správa o dlhej trase osamelého bežca (Poézia Ivana Štrpku)

Deň otvorených dverí na katedre kulturológie

Ani tento rok sme nezabudli otvoriť brány uchádzačom o vysokoškolské štúdium na našej katedre a hovorili o všetkom čo sa nás týka a formuje spoločný inšpiratívny dialóg. Univerzitný tvorivý ateliér – naše laboratórium kultúry a umenia – privítal študentov aj pedagógov a stal sa svedkom nesmierne pútavého programu.

Fašiangový sprievod 2019

Srdečne vás pozývame zúčastniť sa Fašiangového sprievodu mesta Nitra, ktorý sa bude konať 2.3.2019 na pešej zóne od 15:00 do 16:00 hod. Mesto poskytne ochotným dobrovoľníkom teplý čaj i malé
občerstvenie, ale môže kompenzovať aj pomoc pri výrobe masiek a materiálové zabezpečenie náročnejších komponentov. Príďte si spestriť sobotu a podporiť kultúrnu akciu Nitry, ktorú určite nebudete ľutovať.

Povedz to umením…

Amateur Art Fest 2019 sa uskutoční 12. marca 2019 v Univerzitnom tvorivom ateliéry (Boženy Slančíkovej 1). Termín odovzdania prihlášok bol predĺžený do: 15. februára 2019. Koordinátori umeleckej sekcie: Mgr. Andrea Olejárová, Mgr. art. Michal Kočiš Kontakt: andrea1.olejarova@gmail.com, kocismichal@yahoo.com Prihlášky môžete zasielať aj na adresu kgabasova@ukf.sk, všetky otázky a postrehy však konzultujte s koordinátormi umeleckej sekcie.