Browsing articles in "2.12.2014 - Bc. Lukáš Perný"
Po, 2014-12-08 21:56 — admin

V utorok 2. decembra sa uskutočnila druhá prednáška z cyklu Culturologos v akademickom roku 2014/2015. 

Prednášajúcim bol absolvent bakalárskeho štúdia Katedry kulturológie FF UKF v Nitre Bc. Lukáš Perný s témou Kontrakultúrne hnutia 1960s & 1970s a ich filozoficko-politické a estetické východiská s vyústením v kultúre a umení, móde a spiritualite v čase (1967 - 1973) a priestore (najmä v USA, VB, NSR, FR, TAL)

*galéria

Konzultačné hodiny

Študijný plán

študijný program: Bc. - Int. 1. až 3. ročník - 2017/2018

študijný program: Mgr. - Int. 1. a 2. ročník  - 2017/2018

študijný program: Bc. - Ext. 1. a 2. ročník - 2017/2018

študijný program: Bc. - Ext. 3. ročník - 2017/2018

študijný program: Mgr. - Ext. 1. a 2. ročník - 2017/2018